• seura@seura.pl

Author Archives: admin

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Finlandia

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Finlandia

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Finlandia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie w dniu 19 czerwca  2019 r. o godz. 18.30 w pierwszym terminie, a w przypadku niezebrania się quorum, w terminie drugim – w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 19.00.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w celu wyboru nowych władz Towarzystwa Polska-Finlandia:

 1. Zarządu Głównego,
 2. Głównej Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Główny merytorycznego sprawozdania za okres od listopada 2016 r. do maja 2019 r.
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego,
 11. Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

admin

Vappu 2017 – fotorelacja

Jak nakazuje tradycja związana z Vappu, spotkaliśmy się na Jazdowie aby powitać wiosnę w fińskim stylu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę. Mamy nadzieję, że każdy znalazł tutaj coś dla siebie, nawiązały się nowe znajomości i wszyscy miło spędzili czas.

Pozwolimy sobie podsumować wydarzenie wierszem autorstwa Pani Grażyny z Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego -Amici Canentes, która była jednym z gości na naszym pikniku:
Towarzystwo znakomite,
fińskie jadło wyśmienite,
Miejsce zacne i urocze,
w nockę Jana też tu skoczę!

admin

Karawana Opowieści w Warszawie!

Zapraszamy 04.03.2017 na spotkanie z Karawaną Opowieści. Można będzie posłuchać o Kalevali i fińskich baśniach.

Przypominamy, że do piątku 24.02.2017 na naszym fanpage na Facebook’u trwa konkurs, w którym można wygrać dwa bilety wstępu! 🙂

www.facebook.pl/TowarzystwoPolskaFinlandia
16388983_1608810295800942_644520251_o

admin

PIKKUJOULU 2016. Przeżyjmy to jeszcze raz! :)

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to spotkanie. I dziękujemy tym, którzy razem z nami spędzili ten uroczy wieczór pełen śpiewu i uśmiechu!

Kiitos kaikille!

 

 

 

Zapraszamy też na nasz fanpage na facebooku

https://www.facebook.com/puolasuomiseura/

admin

Pikkujoulu 2016 – zaproszenie!

pikkujoulu-fb-01

admin

Oświadczenie

Informujemy, że dnia 08.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Polska – Finlandia podjęło uchwałę o odwołaniu, przed upływem trzyletniej kadencji, i nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu w składzie:

Mariusz Strutyński – Prezes Zarządu
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – Wiceprezes
Łukasz Sokołowski – Wiceprezes
Mateusz Krystosiak – Sekretarz Generalny
Ewelina Bator – Członek Zarządu
Maria Szortyka-Stojanow – Członek Zarządu
Ewa Paczkowska – Członek Zarządu

oraz o odwołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie:

Anna Paczkowska-Kania
Andrzej Czyż
Elżbieta Kuchnio

Jednocześnie podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu, który w dniu 09.11.2016r. odbył swoje pierwsze posiedzenie. Zgodnie z §29 Statutu Towarzystwa Polska – Finlandia, Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Paweł Kiljunen – Prezes Zarządu
Milena Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
Edyta Jabłonka – Sekretarz Generalny
Bogumił Wojciechowski – Skarbnik
Matti Okolo-Kulak – Członek Zarządu

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej:

Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch

Dziękujemy Członkom Towarzystwa za zaufanie, którym nas obdarzyli popierając nasze kandydatury. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze Towarzystwo tętniło życiem. Będziemy propagować fińskie wartości i kontynuować niemal 60 letnią tradycję Towarzystwa polsko – fińskiej przyjaźni. Wierzymy, że Towarzystwo i domek staną się miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym zarówno przez Członków TPF jak i wszystkich ludzi, których choć trochę uda nam się zarazić naszą fascynacją Finlandią.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy z Zarządem wszystkich, którym nasze Towarzystwo i jego działalność jest bliska sercu.
Do zobaczenia!

Zarząd Główny
Towarzystwa Polska-Finlandia

 

*********************************************************************************************************

 

Towarzystwo Polska – Finlandia -seura ilmoittaa täten Hallituksensa nimissä, että järjestön  Ylimääräinen yleiskokous on  08.11.2016 päättänyt mm. seuraavaa:

 • erottaa Hallituksen vuotta ennen sen kolmivuotisen toimikauden päättymistä ja
 • olla myöntämättä tili- ja vastuuvapautusta erotetulle Hallitukselle, joka toimi koostumuksessa:

Mariusz Strutyński – puheenjohtaja,
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – varapuheenjohtaja,
Łukasz Sokołowski – varapuheenjohtaja,
Mateusz Krystosiak – pääsihteeri,
Ewelina Bator – hallituksen jäsen,
Maria Szortyka-Stojanow – hallituksen jäsen
Ewa Paczkowska – hallituksen jäsen.

 

Samalla Ylimääräinen yleiskokous päätti erottaa Tarkastuskomitean, joka toimi koostumuksessa:

 

Anna Paczkowska-Kania,
Andrzej Czyż,
Elżbieta Kuchnio.

 

Tämän jälkeen Ylimääräinen yleiskokous valitsi uuden Hallituksen, joka on 09.11.2016  järjestäytynyt Towarzystwo Polska – Finlandia -seuran Sääntöjen 29§ määrämällä tavalla  seuraavan tehtäväjaon mukaisesti:

 

Paweł Kiljunen – puheenjohtaja
Milena Napiórkowska – varapuheenjohtaja
Edyta Jabłonka –
pääsihteeri
Bogumił Wojciechowski –
rahastonhoitaja
Matti Okolo-Kulak –
hallituksen jäsen.

 

Ylimääräinen yleiskokokokous valitsi uuden Tarkastuskomitean koostumuksessa:
Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch
.

 

Me edellämainitut, Seuran uudet toimihenkilöt kiitämme yleiskokoukseen osallistuneita TPF:n jäseniä  ehdokkuuksiemme kannattamisesta.

Tulemme tekemään kaikkemme, jotta Seura alkaisi sykkiä toimintaa. Seuran vuonna 2017 jo 60-vuotisten parhaiden perinteiden mukaisesti jatkamme Suomen ja sen kulttuurin tunnetuksi tekemistä sekä maidemme ja kansojemme ystävyystoiminnan muotojen toteuttamista ja kehittämistä.

Uskomme, että Seuran toimitalosta voidaan kehittää vetovoimainen kohtaamispaikka niin TPF:n jäsenille kuin kaikille muillekin, jotka haluavat jakaa kanssamme mieltymyksemme ja kiinnostuksemme Suomeen, suomalaisuuteen ja  kaikkeen näihin liittyvään.

Kutsumme yhteistoimintaan kaikkia niitä, joille Seuramme ja sen toiminta ovat sydäntä lähellä.

Nähdään Suomi – talolla ul. Jazdów 10/8 !
Towarzystwo Polska-Finlandian

Hallituksen jäsenet

 

admin

Zgromadzenie Członków TPF – dokumenty

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa Polska-Finlandia publikujemy:

Raport Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 27.10.2014 do 29.09.2016
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa za okres od początku kadencji obecnego Zarządu do 17.10.2016
– wcześniej prezentowaną już wersję Statutu TPF z proponowanymi zmianami

Dokumenty dostępne są również do wglądu w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 po wcześniejszym kontakcie osób zainteresowanych oraz ustaleniu terminu spotkania mailowo (seura@seura.pl) lub bezpośrednio z członkami Zarządu TPF.

admin

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie 8 listopada 2016 o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie zebrania się quorum, o godz. 18.30.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego Audytu za okres 7 października 2014 – 29 września 2016 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowych prac Zarządu.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzysza Polska-Finlandia
 6. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy różne, zamknięcie obrad.

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zaprasza do dyskusji oraz do udziału w Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Mariusz Strutyński
Prezes Zarządu Głównego

admin

Wieczór Filmowy – foto

admin

Propozycje zmian w Statucie – do dyskusji

Zachęcamy do zapoznania się z projektem zmian w Statucie Towarzystwa:

Statut-towarzystwa-propozycja.pdf

admin