• seura@seura.pl

Aktualności

PIKKUJOULU 2016. Przeżyjmy to jeszcze raz! :)

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować to spotkanie. I dziękujemy tym, którzy razem z nami spędzili ten uroczy wieczór pełen śpiewu i uśmiechu!

Kiitos kaikille!

 

 

 

Zapraszamy też na nasz fanpage na facebooku

https://www.facebook.com/puolasuomiseura/

Pikkujoulu 2016 – zaproszenie!

pikkujoulu-fb-01

Oświadczenie

Informujemy, że dnia 08.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Polska – Finlandia podjęło uchwałę o odwołaniu, przed upływem trzyletniej kadencji, i nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu w składzie:

Mariusz Strutyński – Prezes Zarządu
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – Wiceprezes
Łukasz Sokołowski – Wiceprezes
Mateusz Krystosiak – Sekretarz Generalny
Ewelina Bator – Członek Zarządu
Maria Szortyka-Stojanow – Członek Zarządu
Ewa Paczkowska – Członek Zarządu

oraz o odwołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie:

Anna Paczkowska-Kania
Andrzej Czyż
Elżbieta Kuchnio

Jednocześnie podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu, który w dniu 09.11.2016r. odbył swoje pierwsze posiedzenie. Zgodnie z §29 Statutu Towarzystwa Polska – Finlandia, Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Paweł Kiljunen – Prezes Zarządu
Milena Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
Edyta Jabłonka – Sekretarz Generalny
Bogumił Wojciechowski – Skarbnik
Matti Okolo-Kulak – Członek Zarządu

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej:

Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch

Dziękujemy Członkom Towarzystwa za zaufanie, którym nas obdarzyli popierając nasze kandydatury. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze Towarzystwo tętniło życiem. Będziemy propagować fińskie wartości i kontynuować niemal 60 letnią tradycję Towarzystwa polsko – fińskiej przyjaźni. Wierzymy, że Towarzystwo i domek staną się miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym zarówno przez Członków TPF jak i wszystkich ludzi, których choć trochę uda nam się zarazić naszą fascynacją Finlandią.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy z Zarządem wszystkich, którym nasze Towarzystwo i jego działalność jest bliska sercu.
Do zobaczenia!

Zarząd Główny
Towarzystwa Polska-Finlandia

 

*********************************************************************************************************

 

Towarzystwo Polska – Finlandia -seura ilmoittaa täten Hallituksensa nimissä, että järjestön  Ylimääräinen yleiskokous on  08.11.2016 päättänyt mm. seuraavaa:

  • erottaa Hallituksen vuotta ennen sen kolmivuotisen toimikauden päättymistä ja
  • olla myöntämättä tili- ja vastuuvapautusta erotetulle Hallitukselle, joka toimi koostumuksessa:

Mariusz Strutyński – puheenjohtaja,
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – varapuheenjohtaja,
Łukasz Sokołowski – varapuheenjohtaja,
Mateusz Krystosiak – pääsihteeri,
Ewelina Bator – hallituksen jäsen,
Maria Szortyka-Stojanow – hallituksen jäsen
Ewa Paczkowska – hallituksen jäsen.

 

Samalla Ylimääräinen yleiskokous päätti erottaa Tarkastuskomitean, joka toimi koostumuksessa:

 

Anna Paczkowska-Kania,
Andrzej Czyż,
Elżbieta Kuchnio.

 

Tämän jälkeen Ylimääräinen yleiskokous valitsi uuden Hallituksen, joka on 09.11.2016  järjestäytynyt Towarzystwo Polska – Finlandia -seuran Sääntöjen 29§ määrämällä tavalla  seuraavan tehtäväjaon mukaisesti:

 

Paweł Kiljunen – puheenjohtaja
Milena Napiórkowska – varapuheenjohtaja
Edyta Jabłonka –
pääsihteeri
Bogumił Wojciechowski –
rahastonhoitaja
Matti Okolo-Kulak –
hallituksen jäsen.

 

Ylimääräinen yleiskokokokous valitsi uuden Tarkastuskomitean koostumuksessa:
Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch
.

 

Me edellämainitut, Seuran uudet toimihenkilöt kiitämme yleiskokoukseen osallistuneita TPF:n jäseniä  ehdokkuuksiemme kannattamisesta.

Tulemme tekemään kaikkemme, jotta Seura alkaisi sykkiä toimintaa. Seuran vuonna 2017 jo 60-vuotisten parhaiden perinteiden mukaisesti jatkamme Suomen ja sen kulttuurin tunnetuksi tekemistä sekä maidemme ja kansojemme ystävyystoiminnan muotojen toteuttamista ja kehittämistä.

Uskomme, että Seuran toimitalosta voidaan kehittää vetovoimainen kohtaamispaikka niin TPF:n jäsenille kuin kaikille muillekin, jotka haluavat jakaa kanssamme mieltymyksemme ja kiinnostuksemme Suomeen, suomalaisuuteen ja  kaikkeen näihin liittyvään.

Kutsumme yhteistoimintaan kaikkia niitä, joille Seuramme ja sen toiminta ovat sydäntä lähellä.

Nähdään Suomi – talolla ul. Jazdów 10/8 !
Towarzystwo Polska-Finlandian

Hallituksen jäsenet

 

Zgromadzenie Członków TPF – dokumenty

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa Polska-Finlandia publikujemy:

Raport Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 27.10.2014 do 29.09.2016
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa za okres od początku kadencji obecnego Zarządu do 17.10.2016
– wcześniej prezentowaną już wersję Statutu TPF z proponowanymi zmianami

Dokumenty dostępne są również do wglądu w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 po wcześniejszym kontakcie osób zainteresowanych oraz ustaleniu terminu spotkania mailowo (seura@seura.pl) lub bezpośrednio z członkami Zarządu TPF.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie 8 listopada 2016 o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie zebrania się quorum, o godz. 18.30.

Porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego Audytu za okres 7 października 2014 – 29 września 2016 r.
  4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowych prac Zarządu.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzysza Polska-Finlandia
  6. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  7. Sprawy różne, zamknięcie obrad.

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zaprasza do dyskusji oraz do udziału w Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Mariusz Strutyński
Prezes Zarządu Głównego

Wieczór Filmowy – foto

Propozycje zmian w Statucie – do dyskusji

Zachęcamy do zapoznania się z projektem zmian w Statucie Towarzystwa:

Statut-towarzystwa-propozycja.pdf

Wieczór Filmowy – 17.09.2016

Serdecznie zapraszamy na pierwszy z cyklu Wieczorów Filmowych.

Już 17 września o godz. 18.00 spotkamy się, by obejrzeć dwa filmy autorstwa Anny Kulickiej-Soisalon-Soininen: ”The Nature of Rebirth” oraz ”Savustajan tango”.

Filmy kontrastują ze sobą, choć mają wiele linii wspólnych i łączących: życie „po swojemu”, przyroda, cykliczność, poszukiwanie, miłość (!). ”The Nature of Rebirth” opowiada o najstarszym lesie Europy – Białowieży i niezwykłych ludziach, którzy się z nim związali na całe życie, ”Savustajan tango” jest historią pewnego Fina, który to w Polsce znalazł swoje miejsce na ziemi. Jest to opowieść o poszukiwaniu – poszukiwaniu siebie. Filmy różnią się formą. Pierwszy z nich jest statyczny, kontemplacyjny, dużo zbliżeń, chwilami jest bardziej esejem niż reportażem. Drugi zaś jest momentami filmem drogi: jeździmy za bohaterem po mieście, ciągle się przemieszczamy, wchodzimy w jego codzienność i rytm dnia pracy, poznajemy otoczenie i ludzi – tak powstaje „portret”.

Gospodarzem spotkania będzie wielka miłośniczka 10-tej muzy, Zuzanna Kurlikowska. Zaś gościem specjalnym reżyser, scenarzystka i dziennikarka, Anna Kulicka-Soisalon-Soininen.

Po seansie zapraszamy na lampkę wina (i rozmowy o kinie przy winie :))

W filmach usłyszymy zarówno język fiński jak i polski – oba wyświetlone będą z napisami w wersji angielskiej.

Wstęp wolny

https://www.facebook.com/events/164125864029612/

 

wieczorfilm

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie 29 września 2016 r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie zebrania się quorum, w terminie drugim 29 września 2016 r. o godz. 18.30.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad
4. Relacja prezesa z działalności zarządu w dwóch pierwszych latach urzędowania oraz przedstawienie proponowanych zmian w Statucie TPF
5. Sprawozdanie z audytu i zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej zmian w statucie Towarzystwa Polska-Finlandia
8. Dyskusja o zaproponowanych zmianach w Statucie TPF
8. Głosowanie nad zmianą Statutu TPF
9. Dyskusja programowa, sprawy statutowo-organizacyjne.
10. Uchwalenie wytycznych działalności Towarzystwa na trzeci rok kadencji.
11. Sprawy różne, zamknięcie obrad.

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zaprasza do dyskusji programowej oraz do udziału w Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Mariusz Strutyński
Prezes Zarządu Głównego

Tandem 30.08.2016 – relacja

30 sierpnia w Domku Fińskim 10/8 na warszawskim Jazdowie odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu „Tandem językowy”. Pogoda i atmosfera dopisały. Spędziliśmy miło czas, rozmawiając na mniej lub bardziej poważne tematy, szlifując naszą fińszczyznę/polszczyznę. Wieczór był długi 🙂

Dziękujemy serdecznie organizatorom! Kiitos Ida ja Juho!

14191514_10157303631630403_2065969916_o

14089312_10157303581880403_2205903412351028402_n

14079949_10157303498960403_7445596171605099628_n