• seura@seura.pl

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie 29 września 2016 r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie zebrania się quorum, w terminie drugim 29 września 2016 r. o godz. 18.30.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad
4. Relacja prezesa z działalności zarządu w dwóch pierwszych latach urzędowania oraz przedstawienie proponowanych zmian w Statucie TPF
5. Sprawozdanie z audytu i zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej zmian w statucie Towarzystwa Polska-Finlandia
8. Dyskusja o zaproponowanych zmianach w Statucie TPF
8. Głosowanie nad zmianą Statutu TPF
9. Dyskusja programowa, sprawy statutowo-organizacyjne.
10. Uchwalenie wytycznych działalności Towarzystwa na trzeci rok kadencji.
11. Sprawy różne, zamknięcie obrad.

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zaprasza do dyskusji programowej oraz do udziału w Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Mariusz Strutyński
Prezes Zarządu Głównego

admin