• seura@seura.pl

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie 8 listopada 2016 o godz. 18.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie zebrania się quorum, o godz. 18.30.

Porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonego Audytu za okres 7 października 2014 – 29 września 2016 r.
  4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowych prac Zarządu.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzysza Polska-Finlandia
  6. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  7. Sprawy różne, zamknięcie obrad.

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia zaprasza do dyskusji oraz do udziału w Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Mariusz Strutyński
Prezes Zarządu Głównego

admin