• seura@seura.pl

Zgromadzenie Członków TPF – dokumenty

Zgromadzenie Członków TPF – dokumenty

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa Polska-Finlandia publikujemy:

Raport Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 27.10.2014 do 29.09.2016
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa za okres od początku kadencji obecnego Zarządu do 17.10.2016
– wcześniej prezentowaną już wersję Statutu TPF z proponowanymi zmianami

Dokumenty dostępne są również do wglądu w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 po wcześniejszym kontakcie osób zainteresowanych oraz ustaleniu terminu spotkania mailowo (seura@seura.pl) lub bezpośrednio z członkami Zarządu TPF.

admin