• seura@seura.pl

Oświadczenie

Oświadczenie

Informujemy, że dnia 08.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Polska – Finlandia podjęło uchwałę o odwołaniu, przed upływem trzyletniej kadencji, i nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu w składzie:

Mariusz Strutyński – Prezes Zarządu
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – Wiceprezes
Łukasz Sokołowski – Wiceprezes
Mateusz Krystosiak – Sekretarz Generalny
Ewelina Bator – Członek Zarządu
Maria Szortyka-Stojanow – Członek Zarządu
Ewa Paczkowska – Członek Zarządu

oraz o odwołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie:

Anna Paczkowska-Kania
Andrzej Czyż
Elżbieta Kuchnio

Jednocześnie podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu, który w dniu 09.11.2016r. odbył swoje pierwsze posiedzenie. Zgodnie z §29 Statutu Towarzystwa Polska – Finlandia, Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Paweł Kiljunen – Prezes Zarządu
Milena Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
Edyta Jabłonka – Sekretarz Generalny
Bogumił Wojciechowski – Skarbnik
Matti Okolo-Kulak – Członek Zarządu

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej:

Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch

Dziękujemy Członkom Towarzystwa za zaufanie, którym nas obdarzyli popierając nasze kandydatury. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze Towarzystwo tętniło życiem. Będziemy propagować fińskie wartości i kontynuować niemal 60 letnią tradycję Towarzystwa polsko – fińskiej przyjaźni. Wierzymy, że Towarzystwo i domek staną się miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym zarówno przez Członków TPF jak i wszystkich ludzi, których choć trochę uda nam się zarazić naszą fascynacją Finlandią.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy z Zarządem wszystkich, którym nasze Towarzystwo i jego działalność jest bliska sercu.
Do zobaczenia!

Zarząd Główny
Towarzystwa Polska-Finlandia

 

*********************************************************************************************************

 

Towarzystwo Polska – Finlandia -seura ilmoittaa täten Hallituksensa nimissä, että järjestön  Ylimääräinen yleiskokous on  08.11.2016 päättänyt mm. seuraavaa:

  • erottaa Hallituksen vuotta ennen sen kolmivuotisen toimikauden päättymistä ja
  • olla myöntämättä tili- ja vastuuvapautusta erotetulle Hallitukselle, joka toimi koostumuksessa:

Mariusz Strutyński – puheenjohtaja,
Anna Kulicka Soisalon-Soininen – varapuheenjohtaja,
Łukasz Sokołowski – varapuheenjohtaja,
Mateusz Krystosiak – pääsihteeri,
Ewelina Bator – hallituksen jäsen,
Maria Szortyka-Stojanow – hallituksen jäsen
Ewa Paczkowska – hallituksen jäsen.

 

Samalla Ylimääräinen yleiskokous päätti erottaa Tarkastuskomitean, joka toimi koostumuksessa:

 

Anna Paczkowska-Kania,
Andrzej Czyż,
Elżbieta Kuchnio.

 

Tämän jälkeen Ylimääräinen yleiskokous valitsi uuden Hallituksen, joka on 09.11.2016  järjestäytynyt Towarzystwo Polska – Finlandia -seuran Sääntöjen 29§ määrämällä tavalla  seuraavan tehtäväjaon mukaisesti:

 

Paweł Kiljunen – puheenjohtaja
Milena Napiórkowska – varapuheenjohtaja
Edyta Jabłonka –
pääsihteeri
Bogumił Wojciechowski –
rahastonhoitaja
Matti Okolo-Kulak –
hallituksen jäsen.

 

Ylimääräinen yleiskokokokous valitsi uuden Tarkastuskomitean koostumuksessa:
Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch
.

 

Me edellämainitut, Seuran uudet toimihenkilöt kiitämme yleiskokoukseen osallistuneita TPF:n jäseniä  ehdokkuuksiemme kannattamisesta.

Tulemme tekemään kaikkemme, jotta Seura alkaisi sykkiä toimintaa. Seuran vuonna 2017 jo 60-vuotisten parhaiden perinteiden mukaisesti jatkamme Suomen ja sen kulttuurin tunnetuksi tekemistä sekä maidemme ja kansojemme ystävyystoiminnan muotojen toteuttamista ja kehittämistä.

Uskomme, että Seuran toimitalosta voidaan kehittää vetovoimainen kohtaamispaikka niin TPF:n jäsenille kuin kaikille muillekin, jotka haluavat jakaa kanssamme mieltymyksemme ja kiinnostuksemme Suomeen, suomalaisuuteen ja  kaikkeen näihin liittyvään.

Kutsumme yhteistoimintaan kaikkia niitä, joille Seuramme ja sen toiminta ovat sydäntä lähellä.

Nähdään Suomi – talolla ul. Jazdów 10/8 !
Towarzystwo Polska-Finlandian

Hallituksen jäsenet

 

admin

Leave a Comment