• seura@seura.pl

Oświadczenie

Oświadczenie

Zarząd Główny Towarzystwa Polska – Finlandia
pragnie przeprosić Pana Jukkę Kiljunena

za opublikowanie w dniu 7 lipca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa Polska-Finlandia oraz na stronie portalu społecznościowego Facebook Towarzystwa Polska-Finlandia tekstu pt. „Oświadczenie – kursy językowe” – zawierającego nieprawdziwe informacje o zasadach współpracy między Towarzystwem Polska-Finlandia a Panem Jukką Kiljunenem.

Ponieważ odwołany w dniu 8 listopada 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Polska-Finlandia Zarząd Główny nie poczuwał się do obowiązku przeproszenia Pana Jukki Kiljunena za publikację Oświadczenia z dnia 7 lipca 2016 r., czyni to obecny Zarząd Główny wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Nieprawdą jest bowiem, że Pana Jukkę Kiljunena i Towarzystwo Polska-Finlandia nie łączyła żadna umowa i jako lektor języka fińskiego korzystał jedynie z promocji i reklamy swoich prywatnych lekcji oraz wykorzystywał do tych celów pomieszczenia Towarzystwa za symboliczną odpłatnością.

Bezspornym jest, że Pan Jukka Kiljunen od ponad 12 lat udziela lekcji języka fińskiego jako lektor na kursach językowych organizowanych przez Towarzystwo, które to otrzymywało bezpośrednio na swój rachunek bankowy zapłatę od uczestników kursów za przeprowadzone lekcje.

Powyższy fakt został potwierdzony zarówno przez dokonujących wpłaty uczestników kursów językowych, jak również w „Sprawozdaniu Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Polska-Finlandia za okres od 27 października 2014 r. do 29 września 2016 r.”.

Zatem, wypowiedzi zawarte w ww. Oświadczeniu dotyczące zasad i warunków współpracy między Panem Jukką Kiljunenem a Towarzystwem Polska-Finlandia były bezpodstawne i nieprawdziwe oraz były działaniami bezprawnymi i naruszającymi dobre imię Pana Jukki Kiljunena.
Pan Jukka Kiljunen nadal prowadzi zajęcia językowe w ramach statutowej działalności Towarzystwa
Polska-Finlandia.

 

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów językowych w TPF

Seura

Leave a Comment