• seura@seura.pl

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Finlandia

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Finlandia

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa Polska-Finlandia

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Towarzystwa Polska-Finlandia, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Polska-Finlandia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie w dniu 19 czerwca  2019 r. o godz. 18.30 w pierwszym terminie, a w przypadku niezebrania się quorum, w terminie drugim – w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 19.00.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w celu wyboru nowych władz Towarzystwa Polska-Finlandia:

 1. Zarządu Głównego,
 2. Głównej Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Główny merytorycznego sprawozdania za okres od listopada 2016 r. do maja 2019 r.
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego,
 11. Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

admin