Statut Towarzystwa Polska-Finlandia

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Polska-Finlandia. § 2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. § 3 Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa. § 4 Towarzystwo posiada osobowość prawną.Rozdział II Cele i środki działania§ 5 Celem Towarzystwa jest: pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-fińskich, rozwijanie współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej … Czytaj dalej Statut Towarzystwa Polska-Finlandia