Materiały do Walnego Zebrania 23.04.2018

Propozycje zmian statutu – materiały do pobrania.