• seura@seura.pl

Władze

Zarząd Główny:

Paweł Kiljunen – Prezes Zarządu
Milena Napiórkowska – Wiceprezes Zarządu
Edyta Jabłonka – Sekretarz Generalny
Bogumił Wojciechowski – Skarbnik
Matti Okolo-Kulak – Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna:

Rafał Jabłonka
Maciej Kamiński
Jacek Trzoch