• seura@seura.pl

Jak zostać członkiem Towarzystwa?
Bardzo prosto – to tylko dwa kroki!

Najpierw należy pobrać deklarację Członkowską, uzupełnić ją i przekazać nam. Można ją wysłać pocztą tradycyjną, dostarczyć do siedziby TPF lub wysłać skan/zdjęcie deklaracji drogą mailową. Deklaracja do ściągnięcia w formacie *.docx oraz PDF.

A następnie opłacić wpisowe w wysokości 5 zł oraz składkę członkowską w wysokości min. 35 zł rocznie.

Tak niewiele potrzeba, aby dumnie nazywać się Członkiem Towarzystwa Polska-Finlandia! 🙂