• seura@seura.pl

Kursy językowe

Nauka języka obcego to klucz do poznania

    kraju, jego kultury i historii

          To fascynująca przygoda na dłużej

 fiński

 

TOWARZYSTWO  POLSKA – FINLANDIA

W  RAMACH  SWOJEJ  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ  OFERUJE

NAUKĘ   JĘZYKA   FIŃSKIEGO

OFERTA KURSÓW JĘZYKOWYCH 2019/2020

 

 Polecamy:

 • kursy grupowe,
 • zajęcia indywidualne,
 • nowoczesny i efektywny sposób nauki języka przez Internet (SKYPE),
 • grupowe warsztaty językowe.

 

Kursy języka fińskiego są prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania – od poziomu dla początkujących do poziomu biegłości językowej.

 

Dodatkowym atutem naszych kursów jest możliwość uczestniczenia w wymianie stypendialnej organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Polska-Finlandia i Związek Towarzystw Finlandia-Polska (Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry) z siedzibą w Helsinkach tj. w letnim kursie języka fińskiego prowadzonym przez Helsinki Summer University.

 

loga

 

Na naszych kursach zapewniamy:

 • indywidualne podejście do każdego uczestnika,
 • zajęcia w małych grupach,
 • wysoki poziom nauczania poparty wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu kursów językowych,
 • zajęcia prowadzone przez native speaker’a,
 • bezpłatne konsultacje językowe dla uczestników kursów,
 • dodatkowe pomoce dydaktyczne opracowywane specjalnie na potrzeby kursów, aby nauka nie ograniczała się jedynie do pracy z podręcznikiem,
 • stały dostęp do bogatego zbioru bibliotecznego.

 

Kursy grupowe

 • 3-5 uczniów w grupie,
 • praca z podręcznikiem oraz dodatkowymi pomocami dydaktycznymi opracowanymi przez lektora.

 

Grupowe warsztaty językowe

 • kurs dla osób, które chciałyby ugruntować i rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się językiem fińskim,
 • małe grupy uczestników sprzyjające nauce języka,
 • program kursu oparty na materiałach opracowywanych przez lektora,
 • zalecany poziom znajomości języka uczestników – średnio zaawansowany lub zaawansowany.

 

Zajęcia indywidualne

 • tryb nauki, w którym lekcje odbywają się w wybranych przez uczestnika elastycznych terminach, a godziny zajęć są ustalane z lektorem na bieżąco,
 • dla każdego uczestnika opracowywany jest indywidualny plan nauki zgodny z jego oczekiwaniami.

 

Nauka języka przez Internet 

 • w zajęciach można brać udział bez wychodzenia z domu – wystarczy dostęp do Internetu,
 • dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny plan nauki zgodny z jego oczekiwaniami.
 • tryb nauki, w którym lekcje odbywają się w wybranych przez uczestnika elastycznych terminach a godziny zajęć są ustalane z lektorem na bieżąco.

 

OPŁATY

Zajęcia grupowe i grupowe warsztaty językowe

 • opłata za kurs składający się z 60 jednostek lekcyjnych w podziale na 2 semestry,
 • w uzasadnionych przypadkach losowych uniemożliwiających kontynuację kursu zwracamy wpłaconą należność za niewykorzystane jednostki lekcyjne,
 • możliwość rozłożenia płatności na dwie raty,
 • czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut.

 

Zajęcia indywidualne lub przez  SKYPE

 • opłata za faktycznie zrealizowane w miesiącu jednostki lekcyjne,
 • wpłata dokonywana po zakończeniu miesiąca i uzgodnieniu z lektorem ilości odbytych jednostek lekcyjnych,
 • czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 60 minut.

 

Wysokość opłat za uczestnictwo w kursach:

 • zajęcia grupowe i warsztaty językowe:

1.200 PLN za 60 jednostek lekcyjnych.

 

 • zajęcia indywidualne lub przez SKYPE:

35,00 – za jednostkę lekcyjną  – uczniowie i studenci,

40,00 – za jednostkę lekcyjną  – pozostali uczestnicy kursów,

50,00 – za jednostkę lekcyjną  – 2 osoby uczestniczące w zajęciach.

 

Wpłaty za uczestnictwo w kursach językowych powinny być dokonywane na konto Towarzystwa Polska – Finlandia

(Pekao S.A. Warszawa 73 1240 1040 1111 0010 6858 3678) w poniżej ustalonych terminach:

 • zajęcia grupowe – wpłata najpóźniej po 2 odbytych zajęciach
  (możliwość rezygnacji z uczestniczenia w kursie),
 • zajęcia indywidualne lub przez SKYPE – do 10 dnia następnego miesiąca.

 

Kursy języka fińskiego w Towarzystwie Polska-Finlandia prowadzone są przez lektora Jukkę Kiljunena

i do niego prosimy kierować pytania dotyczące zajęć.

Kontakt z lektorem tel. +48 692 809 604 lub kiljunen@tlen.pl